PROGRAM

Program může být průběžně aktualizován- zveme vás na následující témata:

STŘEDA 

8:30                prezence, zahájení Dílny, dopolední sekce

9:30 - 10.50    dopolední program

11:10 - 11:40    pauza na oběd

11.40 - 13.00    odpolední program

13:00 - 13:30   chvilka na kávu a něco dobrého k tomu

13.30 - 16:00   odpolední program a ukončení Dílny


VŠECHNO, CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT

(A NEBOJÍME SE ZEPTAT)

9:30 - 9:50     Aktuality z odborných činností Národní knihovny ČR - PhDr.                         Tomáš Foltýn  

9:50 - 10:10     Představujeme novou Koncepci knihoven -  PhDr. Vít Richter

10.10 - 10.30      Díla nedostupná na trhu - PhDr. Vít Richter

10:30 - 10 .50  Aktuálně -  služba Získej -  Ing. Jan Pokorný

10:50 - 11:10  Knihovny.cz - PhDr. Martin Krčál, DiS.  


SDÍLÍME, POZNÁVÁME A OCEŇUJEME

11:40 - 12:10    "Jak vystoupat na K21" - nové podmínky dotačního titulu                               Knihovna 21. století - RNDr. Lenka Prucková

12:10 - 12:30  Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic - Helena
                      Dehnerová/Marie Šedá

12:30 - 13:00 Knihovna Halenkov se představuje - Mgr. Marcela Šuláková

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

13:30 - 13:50 Jabloňová zahrada - Hana Matulová

13:50 - 14:05   Knihovna v obci - PhDr. Marie Šedá 

14:05 - 14:35  Možnosti podpory výstavby a rekonstrukce knihoven

                      v letech 2021-2027 z programu IROP  - PhDr.  V. Richter

14:35 - 15:00 Knihovny, MAS a MAP - partnerství a spolupráce
                       - Mgr. Věra Krajíčková 

15:00 - 15:20  S knížkou do života - jak dál - Mgr. Roman Giebisch,
                      Ph.D.

15:20 - 15:40 Současné možnosti knihoven v MAP - Mgr. Jitka Baťková

15:40 Shrnutí, závěr - Mgr. Gabriela Jarkulišová, RNDr. Lenka
                     Prucková - Sekce veřejných knihoven SKIP


Stáhněte si...

Upozornění

Pojištění: organizátor akce nenese odpovědnost za zranění, nemoc nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během akce.

Prohlášení účastníků: Na prezenční listině svým podpisem stvrdí, že jim není nařízeno karanténní opatření, případně se prokážou dokladem o absolvovaném testu nebo očkování proti Covid-19.

Na akci budou pořizovány fotografie.

© 2020-2021 Svaz knihovníků a informačních pracovníků
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky